دیدار

دیدار دکتر منصوری لاریجانی با حضرت آيت الله سیفی آملی دام ظله