عاشورای حسینی

حضور حضرت آيت الله سیفی آملی در دسته عزاداری مسجد جامع حضرت حجت(عج)تهران عاشورای حسینی