معرفی صفحات

پایگاه اطلاع رسانی دفترحضرت آیت الله سیفی آملی صفحات معظم له در عرصه فضای مجازی که حاوی افکار، ،دیدگاه‌ها، مواضع و مستندات تصویری ایشان می‌باشد به صورت رسمی به شرح ذیل اعلام  می نماید:

آدرس صفحه تلگرام:

Https://telegram.me/aliseifiamoli

 

آدرس صفجه اینستاگرام:  

Https://instagram.com/aliseifi.ir

 

 بنا بر این، هرگونه نشانی بنام آیت الله علی سیفی آملی در فضای مجازی به جز نشانه های یاد شده مجعول بوده و موضع رسمی دفتر ایشان تلقی نمی شود.