حضرت آیت الله علی سیفی آملی در مصاحبه با شبکه Press Tv

🔹حضرت آیت الله علی سیفی آملی در مصاحبه با شبکه Press Tv
راز و رمز ماندگار نهضت اباعبدالله الحسین(ع) اخلاص او بود هر عملی که برای خدا باشد ماندگار است.
یکی از پیامهای عاشورا ظلم ستیزی بود
فرمود: والحیاه مع ظالمین الا برما
یزید،عمرسعد و شمر عصر امام حسین (ع)مردند
یزیدهای امروز را بشناسید.