دربوستان نماز شب

درمیان نوافل و مستحبّات نماز شب جایگاه ویژه ای دارد وتاکید فراوانی برآن شده است رتبه آن بیش از دیگر نماز های مستحبی است به همبن جهت اولیاء الهی و مردان خدا برآن مداومت ومواظبت داشتند وهمواره به شب زنده داری وتهجّد می پرداختند.
اهمیت نماز شب تا به آن اندازه است که خداوند متعال آن را بر بنده برگزیده ورسول گرامیش محمدبن عبدالله(ص) واجب ساخته وفرمود:ومن اللیل فتهجّد به نافله بخشی از شب را بعنوان نافله به تهجّد و عبادت بپرداز((سوره اسرا78))

ونیز حضرت ثامن الائمه امام رضا(ع) فرمودند: علیکم بصلاه اللیل(برشما باد نماز شب)

الهی قمشه ای فرمودند:
شب آمد شب رفیق دردمندان                           شب آمد شب حریف مستمندان
شب آمد شب که نالد عاشق زار                        گهی از دست دل گاهی ز دلدار

حضرت علامه حسن زاده آملی فرمودند:
درخلوت شب شکار می باید کرد                    از بوالهوسی کنار می باید کرد
یا تن برضای دوست می باید داد                     یا قطع نظر زیار می باید کرد

نماز شب خلوت انس دلدادگان ومحفل سوز نیازمندان است.
نماز شب میثاق مجدد فرشته خصالان و محراب سبزخدا باوران است.
نماز شب موسم سوز و گداز عاشقان وموقع راز و نیاز نیایش گران  است.
نمازشب وصل است واتصال نوراست ومعنویت عشق است روحانیت مهر است ومحبت وپاکی وعرفان است.
نمازسب نوش داروی گرفتاران وباده شادمانی دل افکاران است.
نماز شب وادی عروج سبک باران عابد و سرای شهود فرزانگان عارف است.
نمازشب نشانه تقرب بنده به خالق ومایه سعادت بشر خاکی است.

سالار شهیدان حسین بن علی(ع)در روز عاشورای سال61هجری به خواهرش زینب(س)فرمودند:خواهرم مرا در نماز شبت فراموش نکن.

حضرت علامه حسن زاده آملی فرمدند:
شد گاه وصل دلدار قم ایها المزمّل                     آمد زمان دیدار قم ایها المزمّل
وقت سفر رسده یعنی سحر رسیده                      بیدار باش بیدار قم ایها المزمّل
درخلوت شبانه بادلبر یگانه                             نجوا بود سزاوار قم ایها المزمّل

بفرموده جناب حافظ:
هرگنج سعادت که خدا داد به حافظ                 ازیمن دعای شب  ورد سحری بود

امام صادق(ع) فرمودند:
لیس من شیعتنا من لم یصل صلوه اللیل
کسی که نماز شب نمی خواند از شیعیان ما نیست

حضرت علامه طباطبائی(ره) می گوید: وقتی که به نجف اشرف برای تحصیل مشرف شدم از نظر قرابت و خویشاوندی گاهگاهی به محضر آیت الله قاضی (ره) شرفیاب میشدم تا یک روز در مدرسه ای ایستاده بودم که مرحوم قاضی از آنجا عبور می کردند چون به من رسیدند دست خود را روی شانه من گذاردند فرمودند: فرزندم دنیا می خواهی نماز شب بخوان آخرت می خواهی نماز شب بخوان.

 

غفرالله لنا ولکم