وجوب روزه وعظمت قرآن ازدیدگاه قرآن وعترت(ع)

 

فرازی ازسخنان آيت الله سیفی آملی

 

درپنجم ما مبارک رمضان درخصوص وجوب روزه وعظمت قرآن ازدیدگاه قرآن وعترت(ع)

 

 

 

اولا: روزه واجب است بر امت اسلامی  (کتب علیکم الصیام) سوره بقره آیات182-184

 

ثانیا: روزه برامم ماضیه واجب بوده است (کما کتب علی الذین من قبلکم)

 

ثالثا: روزه را باید در ماهی که نامش رمضان است گرفت(شهررمضان) این ماه تنها ماهی است که نامش در قرآن کریم آماده است.

 

رابعا: درماه رمضان قرآن نازل شده است (الذی انزل فیه القرآن)

 

خامسا: نزول قرآن درلیله قدربوده است (انا انزلنا ه فی لیله القدر)یعنی 23رمضان(سوره قدر)درتفسیربرهان سیدهاشم بحرینی که ازتفاسیرامامیه است ومربوط به قرن 12 است روایتی از  پیامبراکرم نقل کرده است که تمام کتاب های آسمانی درماه مبارک رمضان نازل شده است.

 

سادسا: قران کتابی است هدایتگرابناءبشر  همراه با دلایل روشن و وسیله تشخیص حق از باطل

 

(هدی للناس وبینات من الهدی والفرقان)

 

نبی اکرم فرمودند:

 

القرآن مائده الله  یعنی قرآن سفره وخوان گسترده نعمت الهی است.

 

ذات اقدس اله درسوره مبارکه نحل آیه 88 می فرمایند:

 

(ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شی ء )

 

قرآن کریم کتابی است که همه چیز درآن  بیان شده است لیکن دست رسی به حقایق قران به تعبیرامیرالمومنین(ع)بافهم مقدور و میسراست.

 

من فهم القرآن فسر جمل العلم

 

قرآن دفترچه راهنما هستی است زیرا هر مخترعی چیزی راکه اختراع می کند همراه بادفترچه راهنما است که به نحو شایسته ودرست ازاین وسیله استفاده نمایند مخترع هستی ذات باریتعالی جهان را بوجود آورد همراه بادفترچه راهنما وآن قرآن کریم است.

 

امیداست اهل قبله به قرآن کریم روآورده وبه دستورات این کتاب آسمانی والهی عمل نمایند تا ازآفات ارضی وسماوی مصون باقی بمانند.

 

غفرالله لنا ولکم