لزوم دفاع و آمادگی دفاعی در برابر دشمن

لزوم دفاع و آمادگی دفاعی در برابر دشمن

در قرآن کریم،آیات بسیاری درباره لزوم دفاع دربرابر هجوم دشمن آمده است اسلام ،جنگ جاه طلبانه را تایید نمی کند و آنرا تجاوز و تعدی می داند تا آنجاکه اگر گروهی از مسلمانان به گروهی دیگر تجاوز کند،برمسلمانان دیگرر واجب است که اگر نتوانستد میان آنها صلح و سازش بر قرار سازند،با متجاوز بجنگند تا از تجاوز دست بردارد.

بیشتر بخوانید

دربوستان نماز شب

دربوستان نماز شب

درمیان نوافل و مستحبّات نماز شب جایگاه ویژه ای دارد وتاکید فراوانی برآن شده است رتبه آن بیش از دیگر نماز های مستحبی است به همبن جهت اولیاء الهی و مردان خدا برآن مداومت ومواظبت داشتند وهمواره به شب زنده داری وتهجّد می پرداختند.

بیشتر بخوانید

دروغ پردازی و شایعه پراکنی؛ ابزارهای جنگ روانی

دروغ پردازی و شایعه پراکنی؛ ابزارهای جنگ روانی

حضرت آيت الله سیفی آملی: دروغ پردازی و شایعه پراکنی در سطح جامعه همواره یکی از ابزارهای جنگ روانی بوده که دشمنان از این حربه جهت تفرقه افکنی استفاده کرده و می کنند.

بیشتر بخوانید