دروغ پردازی و شایعه پراکنی؛ ابزارهای جنگ روانی

دروغ پردازی و شایعه پراکنی؛ ابزارهای جنگ روانی

حضرت آيت الله سیفی آملی: دروغ پردازی و شایعه پراکنی در سطح جامعه همواره یکی از ابزارهای جنگ روانی بوده که دشمنان از این حربه جهت تفرقه افکنی استفاده کرده و می کنند.

بیشتر بخوانید