دربوستان نماز شب

دربوستان نماز شب

درمیان نوافل و مستحبّات نماز شب جایگاه ویژه ای دارد وتاکید فراوانی برآن شده است رتبه آن بیش از دیگر نماز های مستحبی است به همبن جهت اولیاء الهی و مردان خدا برآن مداومت ومواظبت داشتند وهمواره به شب زنده داری وتهجّد می پرداختند.

بیشتر بخوانید